Mødeoplæsninger.

Tilflugtsbøn

 

Jeg tager tilflugt i potentialet af min egen recovery.

 

Jeg tager tilflugt i ”De fire ædle sandheder og Den otte-foldige vej af Refuge Recovery”.

 

Jeg tager tilflugt i dette fælleskab af addicts i recovery.

De fire sandheder om recovery.

 

Refuge Recovery følger det traditionelle Buddhistiske system af fire ædle sandheder, der begynder med fire handlinger

 

1. Vi lavede en opgørelse over al den lidelse vi har oplevet, og forårsaget som addicterede.

 

2. Vi undersøger årsagerne og grundlaget der førte til addiction, og begynder processen med at give slip.

 

3. Vi begynder at forstå at bedring er mulig og søger tilflugt i vejen der fører til ende af addiction.

 

4. Vi påbegynder processen i den otte-foldige vej der leder til bedring

Den otte-foldige vej

 

 

  1. Forståelse. Vi begynder at indse at alt er styret af årsag og virkning. De fire sandheder er en vedvarende praksis. I dette trin, opnår vi forståelse for livets forgængelige, utilfredsstillende og ubesjælede essens.

 

  1. Intention. Vi afviser grådighed, had og mismod. Vi træner vores sind til at møde al lidelse med medfølelse, og al behagelighed med ikke-besiddende værdsættelse.

 

  1. Kommunikation. Vi tager tilflugt i fællesskabet, som stedet at praktisere kommunikation med omtanke, og vi støtter andre på deres vej. Med vores kommunikation praktiserer vi ærlighed, omtanke og hensynsfuldhed, beder om hjælp fra fællesskabet, og tillader andre at vejlede os gennem processen.

 

  1. Handling. Vi renser vore handlinger, giver slip på den adfærd der forårsager skade. Den minimale forpligtelse, som er nødvendig for at følge vejen mod bedring og frihed, er afvisning af vold, uærlighed, seksuel udnyttelse, og brug af stemningsændrende stoffer.

 

  1. Levevis. Vi prøver at yde service til andre når det er muligt, bruger vores tid, energi og ressourcer på at hjælpe og skabe positive forandringer. Vi arbejder mod at sikre en indkomst/levevis der ikke skaber lidelse.

 

  1. Energi. Vi bestræber os på at skabe en daglig disciplineret praksis af meditation, yoga, motion, handlinger med omtanke, venlighed, tilgivelse, gavmildhed, medfølelse, påskønnelse og vedvarende opmærksomhed på stemninger, følelser, tanker og indtryk.

 

  1. Mindfulness. Vi udvikler visdom ved at praktisere formel mindfulness meditation. Dette leder til klart at kunne se og hele de grundlæggende årsager og omstændigheder, der førte til lidelse ved addiction. Vi praktiserer tilstedeværelse i nuet i alle aspekter af vores liv.

 

  1. Meditation. Vi udvikler evnen til at koncentrere sindet på et enkelt objekt, som for eksempel åndedrættet eller et ordsprog, træner sindet gennem praksissen kærlig værdsættelse, medfølelse og tilgivelse.

Mødeleder oplæsning

 

Velkommen til Refuge Recovery møde.

Alle er velkommen her.

Inden mødet starter, vil vi venligst bede dig, om at slukke for dine elektroniske enheder. Vi vil starte med sammen at læse ”Tilflugtsbønnen”. Vores primære formål er at tilbyde en Buddhistisk inspireret vej til recovery fra addiction af alle slags. Vores tilgang til recovery tror på at alle individer indeholder potentialet at befri dem selv fra lidelse.  Vores gruppe anerkender og respekterer, at der er flere perspektiver og flere tilgange til opnåelse af recovery, vi er samlet i en undersøgende ånd af den buddhistiske tilgang. Vi påstår ikke at være den eneste autoritet, men vi ved fra direkte erfaring, at vejen skitseret i ”De fire ædle sandheder ” kan føre til ophør af den lidelsen addiction forårsager. Vi inviterer dig til at undersøge og praktisere disse sandheder og finde ud af med dig selv, om de er gavnlige for din bedring.

Denne gruppe er tænkt som en støtte til og et supplement for hvad der eller virker i din recovery, Vores åndelige vækst og recovery kræver en individuel tilpasset indsats.

I et forsøg på at opbygge et fællesskab og for at komme til at lære hinanden bedre at kende, starter vi hver uge med at præsentere os selv. Der er ingen grund til at identificere dig med andet end dit navn. Mit navn er ____.

 

Oplæsning

Så har vi lidt oplæsning inden vi forsætter.

Jeg har bedt ____ oplæse De fire sandheder om recovery.

Jeg har bedt ____ oplæse Den otte-foldige vej.

Tak for jeres oplæsning.

 

Meditationsinstruktion

Det er nu tid til aftens meditation, i aften er det...........meditationen varer ca..…. min.

Har du spørgsmål eller kommentarer så tal med en efter mødet.

 

Mødets indhold:

Første torsdag i måneden vil der være en guidet meditation (mindfulness øvelse) efterfulgt af et emne med indleder.

 

Anden torsdag i måneden vil der være en guidet meditation (heart practice).

 

Tredje torsdag i måneden vil der være en guidet meditation (mindfulness øvelse) efterfulgt af et emne med indleder.

 

Fjerde torsdag i måneden vil der være en guidet meditation (heart practice).

 

Når der er måneder med fem torsdage vil der være Dharma-talk/speak.

Meditation: (Podcast) guidet meditation.

 

Mødet i aften er…………..

 

Gruppe deling

Mødet er nu åbent for deling, prøv at fokusere på aftenens emne når du deler,

Eller del om dit forhold til recovery, addiction og buddhistiske principper. Deling foregår ved ”tag-pass”, du bedes vælge nogen til at dele, når du er færdig.

Hvis du ikke ønsker at dele, så fortæl blot dit navn og lad ordret overgår til en anden. (mødelederen vælger første person til at dele).

 

Meddelelser/Donation

Vi vil nu høre om der er nogle meddelelser til gruppen, er der kommende retreats, ny grupper osv. Vi vil opfordre til en evt. donation til gruppen, som vil gå til litteratur, meditationspuder, the og kage (evt. overskud doneres til ”Refuge Recovery”).  Vi er fælles om oprydningen.

 Telefon/e-mail lister, og diverse.

 

Betydning for anonymitet og fortrolighed

For at dette kan være en gruppe hvor vi kan føle os trygge, og frit dele om vores bedring, og sammen skabe en atmosfære af åbenhed. Vil vi bede om at hvem du har set her, hvad du har hørt her forbliver fortroligt.

 

Afslutningsbøn/dedikation

Vi vil nu lukke mødet med en afslutningsbøn og dedikation af fortjeneste:

”Må alt det gode der kommet af vores møde i aften blive overført til alle lidende addicts i denne verden.

Må vi hver især gøre, hvad der kræves, for at befri os selv fra lidelsen addiction.

 Må vores recovery være en gave til alle væsner alle steder”.